Phần mềm quản lý bán hàng  được chia làm 3 bước để sử dụng cơ bản.

1. Thêm Hàng Hóa vào phần mềm (đăng ký thông tin sản phẩm với phần mềm)

Bước này là lấy mã vạch và thêm tên sản phẩm, đơn vị, giá bán vào phần mềm ( Đăng nhập vào phần mềm kích vào hàng hóa)

tiếp theo điên giá nhập giá bán và mã vạch sản phẩm, bạn có thể sử dụng máy quét mã vạch để lấy mã vạch sản phẩm vào ô mã vạch. hoặc bạn tự gõ mã vạch vào ô đó rồi click vào thêm sau khi hoàn tất bạn click vào nút lưu như vậy bạn đã đăng ký xong 1 sản phẩm với phần mềm.

2. Nhập Kho

Bạn click vào: Kho hàng/ Thêm  

– sau đó bạn kích vào ô mã hàng bên dưới có thể bắn mã vạch hoặc ấn “? + Enter” để tìm sản phẩm đã đăng ký trong bước 01 sau đó điền số lượng và đơn giá nhập vào dòng thứ nhất rồi ấn enter xuống dòng thứ 2 lại tiếp tục tìm sản phẩm để nhập vào kho sau khi xong bạn ấn lưu là đã xong phiếu nhập kho.

3. Bán Hàng

– Bạn chọn :  Đăng Nhập Phần Mềm / Bán Hàng Mã Vạch

– Hệ thống bán hoàn toàn tự động bạn chỉ cần click vào ô mã vạch sau đó bắn mã vạch tất cả các sản phẩm của khách hàng rồi ấn vào in phần mềm sẽ tự lưu và in bill thanh toán cho khách hàng.

Cuối cùng trong quá trình hoạt động kinh doanh quản lý cửa hàng của mình bạn có thể xem hoạt động kinh doanh qua cá báo cáo bán hàng để xem doanh thu lãi lỗ của cửa hàng, bạn có thể xem bán hàng theo tháng theo năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *