CUNG CẤP PHẦN MỀM VÀ THIẾT BỊ BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

CHỦ TÀI KHOẢN: LÊ ĐÌNH TRINH

Số TK: 0691000347431 – Ngân hàng Vietcombank
Số TK: 174763729 – Ngân hàng Á Châu (ACB)
Số TK: 109000503249  – Ngân hàng Vietinbank